เน็ตดีแทค ใหม่ 2019 – รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

เน็ตดีแทค อัพใหม่ พฤษภาคม 2019

รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน / 3เดือน 6เดือน 1ปี

เน็ตดีแทค + โทร ไม่อั้น 2019

เน็ตดีแทค + โทรฟรี

เน็ตดีแทค 1 mbps + โทรฟรี

119 บ. / 7 วัน

รวมภาษี 127.33 บาท
เน็ต DTAC 1 Mbps ไม่อั้น 7 วัน
โทรฟรี เบอร์ Dtac ไม่อั้น ครั้งละ 60 นาที

เน็ตดีแทค 1 mbps + โทรฟรี

449 บ. / 30 วัน

รวมภาษี 480.43 บาท
เน็ต DTAC 1 Mbps ไม่อั้น 30 วัน
โทรฟรี เบอร์ Dtac ไม่อั้น ครั้งละ 60 นาที

เน็ตดีแทค 4 Mbps + โทรฟรี

Dtac-4Mbps

169 บ. / 7 วัน

รวมภาษี 180.83 บาท
เน็ต DTAC 4 Mbps ไม่อั้น 7 วัน
โทรฟรี เบอร์ Dtac ไม่อั้น ครั้งละ 60 นาที

เน็ตดีแทค 4 Mbps + โทรฟรี

Dtac-4Mbps

649 บ. / 30 วัน

รวมภาษี 694.43 บาท
เน็ต DTAC 4 Mbps ไม่อั้น 30 วัน
โทรฟรี เบอร์ Dtac ไม่อั้น ครั้งละ 60 นาที

เน็ตดีแทค 10 Mbps + โทรฟรี

249 บ. / 7 วัน

รวมภาษี 266.43 บาท
เน็ต DTAC 10 Mbps ไม่อั้น 30 วัน
โทรฟรี เบอร์ Dtac ไม่อั้น ครั้งละ 60 นาที

…………..

เน็ตดีแทค 1 Mbps

550 บ. / 3 เดือน

รวมภาษี 588.50 บาท
 เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 90 วัน ไม่อั้น !

เน็ตดีแทค 1 Mbps

600 บ. / 6 เดือน

รวมภาษี 642 บาท
 เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 180 วัน ไม่อั้น !

เน็ตดีแทค 1 Mbps

1,200 บ. / 1 ปี

รวมภาษี 1284 บาท
 เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 365 วัน ไม่อั้น !

เน็ตดีแทค 4 Mbps

Dtac-4Mbps

900 บ. / 3 เดือน

รวมภาษี 963 บาท
 เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 4 Mbps  ได้ 90 วัน ไม่อั้น !

เน็ตดีแทค 4 Mbps

Dtac-4Mbps

1,400 บ. / 6 เดือน

รวมภาษี 1498 บาท
 เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 180 วัน ไม่อั้น !

เน็ตดีแทค 4 Mbps

Dtac-4Mbps

2,500 บ. / 1 ปี

รวมภาษี 2675 บาท
 เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 365 วัน ไม่อั้น !
.

เน็ตดีแทค 10 Mbps

1,300 บ. / 3 เดือน

รวมภาษี 1391 บาท
 เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ได้ 90 วัน ไม่อั้น !

………
เน็ตดีแทค รายวัน

เน็ตดีแทค รายวัน 1 Mbps

25 บ. / 1 วัน

รวมภาษี 26.75 บาท
เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 1 วัน ไม่อั้น !

เน็ตดีแทค รายวัน 4 Mbps

Dtac-4Mbps

29 บ. / 1 วัน

รวมภาษี 31.03 บาท
เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 1 วัน ไม่อั้น !

เน็ตดีแทค รายวัน 10 Mbps

39 บ. / 1 วัน

รวมภาษี 41.73 บาท
เน็ต DTAC ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ได้ 1 วัน ไม่อั้น !